Mazowiecki Zespół
Parków Krajobrazowych

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych
ul. Sułkowskiego 11
05-400 Otwock

tel./fax. (22) 779 26 94
email: sekretariat@parkiotwock.pl

adres skrytki ePUAP: /MZPK/SkrytkaESP